Život s klasikou

Letem motoristickým světem – do každé knihovny veteránisty

Na pultech knižních éšopů se objevila knížka, která možná nezaujme svým názvem, nicméně pokud vás velikost knihy a obrázky na deskách zlákají k prolistování (to ovšem jde jen v kamenné prodejně), tak zjistíte, že bez této knížky nemůžete žít a musíte ji mít v knihovně.

Na pulty knihkupectví přišla novinka, která je svým obsahem i rozsahem v současné době na knižním trhu ojedinělá. Publikace vznikla z popudu Maestra Václava Zapadlíka a díky především precizní a mravenčí práci Karla Mráze dostává čtenář do rukou reprezentativní publikaci s vysokou kvalitou reprodukovaných fotografií (autoři uvádějí, že s každou z publikovaných fotografií, ale i s dalšími, které se do knihy nedostaly, strávili v průměru 27 minut u počítače), která bezesporu obstojí v nemalé konkurenci knih s motoristickou tématikou (velká škoda např. mizerně zpracovaných fotografií v knihách řady Zmizelá Praha).

Kniha, více-méně obrázková, zahrnující předválečné období let 1928 až 1939, obsahuje více než 1400 dobových fotografií a prvorepublikových článků. Je koncipována do několika kapitol zaměřených na automobily, motocykly, motoristický sport, užitková vozidla, známé osobnosti tehdejší doby ve spojení s automobily, motoristickou módu vhodnou k cestování, kuriozity, reklamy, dobové kreslené vtipy apod.

Autorům se podařilo nashromáždit reprezentativní soubor fotografií z dobových archivů a časopisů zachycující tuzemský i světový předválečný motorismus. Jedná se o zajímavou vzpomínku na čs. motorismus a předválečnou historii vůbec a publikace tak potěší řadu příznivců motorismu a naší prvorepublikové historie jako takové.

Za určující časový úsek pro tuto publikaci bylo zvoleno období let 1929 až 1939, kdy byli
autoři schopni, na základě získaných archivních dokumentů, obsáhnout nejlépe a nejuceleněji motoristické novinky, automobilové a motocyklové závody, rozvoj automobilového průmyslu daných let tak, aby si čtenář mohl vytvořit jasnou představu o československém a světovém motoristickém dění v jednotlivých letech „zlatého času“ rozvoje motorismu.

20.století přineslo zcela nový existenciální rozměr. Překotný technický a společenský rozvoj té doby nepřestává čtenáře fascinovat. Máme přirozené sklony minulost idealizovat a přistupovat ke „starým zlatým časům“ s určitou nostalgií, ale i tak je z dobových snímků a článků zřejmé, co bylo objektivní, kvalitní a nadčasové a co v nás všech dodnes vyvolává pocit hrdosti z konání našich dědů a pradědů. Uvědomujeme si ten grandiózní krok kupředu, který jsme od počátku 20. století učinili.

Letem motoristickým světem
1928 – 1939
autoři: Karel Mráz a Petr Skuhravý
Cena na trhu: 800 až 1000 korun
Knihu možno objednat přímo u autorů:
reprom@reprom.eu – p. Karel Mráz