Kontakt

Classic Motor
Internetový magazín
Vydavatel: Classic Motor
Šéfeditor: Petr Hájek
Redakce:
A. Utor
Dopisovatelé: Alan Cathcart, Václav Zapadlík (in memoriam), Samuel Morand, Andrea Seed, Didier Coste, Jan Křemeček, Jan Rameš, Newspress
Adresa: Karla Zicha 11, 104 00 Praha 10
tel.: 603 210 547

Administrátor: Radoslav Holan

Tento projekt nebyl financován z prostředků Evropské unie!